Školské prostredie

 • Pre učiteľov:
  Vytvorte aktívne učebné prostredie vo svojej škole. Popremýšľajte nad tvorivými spôsobmi, ako integrovať fyzickú aktivitu do rôznych predmetov, nie len na hodinách telesnej výchovy.
  Vybudujte spoluprácu s miestnymi športovými klubmi a fitnes centrami. Využite odborné znalosti klubov vo svojej blízkosti, aby vám pomohli vytvoriť zaujímavé hodiny TV a vyplniť medzery vo vašich programoch telesnej výchovy.

 • Pre rodičov:
  Motivujte svoje dieťa, aby dochádzalo do školy na bicykli, alebo pešo, aby ste zabezpečili jeho minimálnu dennú pohybovú aktivitu.
  Motivujte svoje dieťa, aby sa v škole venovalo nejakému športu. Pomôžte svojmu dieťaťu, aby pochopilo význam fyzického pohybu a veďte ho k tomu, aby sa venovalo nejakému športu aj mimo hodín telesnej výchovy.

 • Pre mladých ľudí:
  Dajte si prestávku od sledovania televízie, počítača alebo videohry. Postavte sa, pohybujte sa, naťahujte sa, choďte sa prejsť – znížte čas strávený pri obrazovke.
  Venujte sa 60 minút fyzickej aktivite každý deň. Nemusíte ich absolvovať naraz. 10 minút chôdze, 30 minút aktivity v parku s kamarátmi... takýto typ aktivít sa počíta do vášho každodenného limitu.

 • #BeActive tip: Aj tento rok budú mať školy na Slovensku možnosť zapojiť sa do aktivít Európskeho týždňa športu zorganizovaním vlastných podujatí pre svojich žiakov. Všetky podujatia škôl sa stanú zároveň súčasťou iniciatívy European School Sport Day, ktorá je tento rok oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu.
 • #BeActive tip: Tanečné piatky - piatky sú najlepší deň v týždni, pretože oznamujú príchod víkendu. Prostredníctvom tanečných piatkov môžete toto radostné očakávanie transformovať na cvičenie. Vyčleňte 20 minút z normálneho vyučovacieho času počas piatkov a nechajte detí hýbať sa za sprievodu hudby, ktorú majú radi.
 • #BeActive tip: Vysaďte školskú záhradu - školské záhrady sú zábavný spôsob, ako byť aktívny a zároveň vyučovať predmety ako biológia, chémia a iné. Pestovaním vlastného ovocia a zeleniny sa žiaci zároveň učia o dôležitosti správneho stravovania.
 • #BeActive tip: Učiteľ ako vzor pre svojich žiakov - učitelia majú výrazný vplyv na životy detí. Na to, aby ste deti motivovali k aktívnemu pohybu, je však potrebné niečo viac ako len o ňom rozprávať. Učiteľ musí byť jednoducho vzorom a príkladom. Ak učiteľ sám nežije aktívnym a zdravým životným štýlom, prečo by mali žiaci? Byť pozitívnym príkladom znamená, že učiteľ je aktívny pravidelne. Učitelia s nadváhou, ktorí sa venujú aktívnemu pohybu majú obzvlášť veľký vplyv, predovšetkým na deti, ktoré tiež bojujú s nadváhou.

 


logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color