Športové kluby a fitnes centrá

  • Pre športové kluby a fitnes centrá:
    Oslovte miestnu komunitu. Rozšírte svoju ponuku aj pre nečlenov a podeľte sa o svoje znalosti na rôznych miestach vo svojom okolí, napríklad na školách a pracoviskách – môžete sa tým zviditeľniť a pritiahnuť nových členov.
    Snažte sa uspokojovať rôzne potreby. Vytvorením flexibilných schém členstva a poskytovaním podmienok, ktoré zohľadňujú čo najširšie spektrum ľudských požiadaviek a potrieb môže prelomiť bariéry k aktívnemu pohybu a zvýšiť vašu členskú základňu.

  • Pre zástupcov samospráv:
    Uvedomte si význam úlohy, ktorú športové kluby zohrávajú vo vašej komunite. Podporujte športové kluby ako významných poskytovateľov celého radu športových možností, ako aj príležitostí k dobrovoľníctvu či informálnemu vzdelávaniu sa mladých ľudí.

  • #BeActive tip: Prevádzkovatelia fitnes centier či centier jogy, pilatesu a pod. na Slovensku môžu v dňoch 23. - 30. septembra 2019 v pre nich prijateľnej podobe otvoriť a sprístupniť svoje zariadenia zadarmo pre všetkých záujemcov z radov verejnosti a spropagovať tak nie len zdravý životný štýl, ale aj svoje služby. Môžete vytvoriť pozvánku vo forme plagátu alebo článku v miestnych novinách a pozvať ľudí, ktorí majú záujem o vašu lekciu. Môžete tak rozšíriť svoju ponuku na potenciálnych nových zákazníkov a členov. Kto vie? Ak budú nadšení, môžu aj zostať! Prostredníctvom tejto stránky môžete zaregistrovať svoje aktivity a zapojiť sa tak do podpory Európskeho týždňa športu. Výsledky vašej aktivity môžete zdokumentovať vo forme fotografií, videí či správ a nahrať ich na Facebook alebo odoslať k nám.

 


logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color