Jesenný beh parkom

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Dolné Zelenice 109
Dolné Zelenice
92001
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou , Dolné Zelenice
Web: https://zsdolnezelenice.edupage.org/
Prostredie:

Outdoorové prostredie