Keď tanec spája 2

Začiatok podujatia:
13. októbra, 2023
o 11:00 hod.
Koniec podujatia:
13. októbra, 2023
o 11:45 hod.
Adresa podujatia:
Saratovská ul.85, Levice 934 05
Levice
93405
Detaily:

Počas mesiaca september sa triedni učitelia a vyučujúci telesnej a športovej výchovy na ICSED 1 spoločne zapoja do tanečnej výzvy, ktorá spojí všetkých žiakov a učiteľov na 1.stupni ZŠ. Účastníci výzvy si za mesiac nacvičia choreografiu rytmického tanca, ktorú potom spoločne na školskom dvore zatancujú, pred očami divákov. Takýmto spôsobom chceme rozvíjať v žiakoch radosť z pohybu, estetické cítenie, koordináciu pohybov a dobré vzťahy.

Organizátor podujatia:
Základná škola Saratovská ul.85, Levice 934 05
Web: https://www.6zslevice.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)