Kojatická teniska

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 10:30 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ Kojatice
Kojatice 84
082 32
Detaily:

Súťaž v behu MŠ – najrýchlejší škôlkar 1. skupina Súťaž v behu ZŠ – najrýchlejší prvák
najrýchlejší škôlkar 2. skupina najrýchlejší druhák, tretiak, štvrták
najrýchlejší predškolák

Organizátor podujatia:
ZŠ Kojatice
Web: https://zskojatice.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)