Kynecký maratón

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Pri kaštieli 1, Kynek
Nitra
949 01
Detaily:

Športová aktivita je organizovaná na stanovštiach, kde žiaci súťažia v jednotlivých disciplínach a pohybových výzvach.

Organizátor podujatia:
ZŠ pri LVS Nitra Kynek
Web: https://lvsnrkynek.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)