Letný biatlon pre všetkých

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Komenského 64/17
Belá nad Cirochou
06781
Detaily:

Hravou formou zapojiť žiakov do letného biatlonu.

Organizátor podujatia:
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
Web: https://www.czsbelanc.edupage.org
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057829832685
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)