,, Mami,tati, poď sa hrať .“

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola Rohožník, 399
Rohožník
906 38
Detaily:

Na hodinu TŠV žiakov 1. ročnííka som pozvala rodičov, ktorých som zapojila do cviičenia.

Organizátor podujatia:
Základná škola Rohožník
Web: https://www.zs.rohoznik.
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)