Medzitriedny futbalový turnaj

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Levočská 6
Stará Ľubovňa
064 01
Detaily:

Medzitriedny futbalový turnaj pre žiakov 7. – 9. ročníka

Organizátor podujatia:
Základná škola Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Facebook: https://www.facebook.com/zslevocskasl
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)