Medzitriedny futsalový turnaj

Začiatok podujatia:
3. októbra, 2023
o 08:15 hod.
Koniec podujatia:
4. októbra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Nivy 2
Šaľa
92705
Detaily:
Organizátor podujatia:
Spojená škola Šaľa
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)