Medzitriedny turnaj v prehadzovanéj

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 08:45 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Nové Sady 176
Nové Sady 176
95124
Detaily:
Organizátor podujatia:
Zš s Mš Nové Sady 176
Web: https://www.zsnovesady.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)