Medzitriedny turnaj vo vybíjanej

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
25. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Beethovenova 11
Nitra
94901
Detaily:

Medzitriedny turnaj vo vybíjanej

Organizátor podujatia:
ZŠ, Beethovenova 11, Nitra
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)