Mini Maratón

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Čordákova 50
Košice
04023
Detaily:

žiaci prvého stupňa si vyskúšajú ako je to behať v podujatí maratón. Precvičia si svoje bežecké zručnosti a prejavia radosť zo športu.

Organizátor podujatia:
Spojená škola sv. Košických Mučeníkov
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)