Mravenisko športuje

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
24. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
A.Sládkoviča 1130
Žarnovica
96681
Detaily:

Doobedie plne pohybu. Prekonávanie prekážok, loptové hry,rehabilitačné chodníky,odrážadlá,

Organizátor podujatia:
Materská škola
Web: https://mszarnovica.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)