Na bicykli nielen do školy

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 16:00 hod.
Adresa podujatia:
Záhorácka 919, Borský Mikuláš + širšie okolie obce - cyklotrasy
Borský *Mikuláš
90877
Detaily:

Naša škola je zapojená do projektu Do školy na bicykli, teda bicykel je obľúbeným ekologickým dopravným prostriedkom. Naši žiaci chodia do školy na bicykli denne a chceme im ukázať pekné cyklotrasy v prírode v okolí našej obce a podporiť myšlienku tejto akcie . V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita uskutoční v náhradnom termíne.

Organizátor podujatia:
Základná škola Jána Hollého, Záhorácka 919, Borský Mikuláš 908 77
Web: https://zsborskymikulas.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/zakladnaskolaborskymikulas
Prostredie:

Outdoorové prostredie