Na zdravotke zdravo a fit

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 09:45 hod.
Koniec podujatia:
3. októbra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Námestie 1.mája 1, 048 01 Rožňava
Rožňava
04801
Detaily:

Projekt Európsky týždeň športu – Be active v čase od 25.9. do 29.9.2023 pod názvom „Na zdravotke zdravo a fit“ a naši žiaci boli skutočne aktívni nie len na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj na hodinách slovenského jazyka, biológie, anglického jazyka, informatiky, počas praxe v nemocnici, na hodine chémie, fyzikálnej terapie, anatómie aj na ďalších hodinách všeobecných aj odborných predmetov. Učitelia počas týždňa prekvapovali žiakov rôznymi pohybovými aktivitami a veru kreativite sa medze nekládli….veď posúďte sami….

Organizátor podujatia:
SZŠ-EKI Rožňava, Námestie 1.mája 1
Web: https://szsrv.edupage.org/news/?gtnid=1666#news-1666
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)