Netradičné športové disciplíny

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 16:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 18:00 hod.
Adresa podujatia:
Školské ihrisko SOŠ Technickej pri školskom internáte Ul.J.Švermu 14 Zvolen
Zvolen
960 01
Detaily:
Organizátor podujatia:
Školský internát Ul.J.Švermu 960 78 Zvolen
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)