Netradičné športové hry

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:45 hod.
Adresa podujatia:
Domaniža 103
Domaniža
01816
Detaily:

Netradičné športy na hodinách telesnej výchovy- ringo hokej -1.STUPEŇ, frisbee- 5.-6.-7. ročník, bejzbal- 8.-9. ročník. 2.stupeň- chlapci- rugby, 1. stupeň- v stredu 27.9.2023- 4.vyučovacia hodina- ukážka a beseda s trénerom boxu pre celý prvý stupeň.

Organizátor podujatia:
Branislav Galko
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)