Podaj to ďalej

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:45 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola Rohožník, 399
Rohožník
90638
Detaily:

25.9. 2023 žiaci 1. stupňa spolu s triednymi učiteľmi a asistentami učiteľa si v areáli školy počas veľkej prestávky v kruhu podávajú 2 lopty rôznej veľkosti. Na znamenie koordinátora zmenia smer podávania lopty. Cieľom je podporovať dôveru, spoluprácu a spoluzodpovednosť.

Organizátor podujatia:
Základná škola Rohožník
Web: https://www.zs.rohoznik.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)