Pohybom ku zdraviu

Začiatok podujatia:
18. septembra, 2023
o 06:00 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 14:30 hod.
Adresa podujatia:
SNP 509/116
Turčianske Teplice
03901
Detaily:

Vysokohorská turistika Vysoké Tary a Vychádzky v Gaderskej doline v Blatnici

Organizátor podujatia:
SOŠ pedagogická Turčianske Teplice
Web: https://www.sosptr.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)