Pozývame na Orange gympel

Začiatok podujatia:
9. októbra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
9. októbra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 7
Spišská Nová Ves
05201
Detaily:

Propagácia netradičných športových aktivít

Organizátor podujatia:
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Web: https://gymsnv.edupage.org
Facebook: https://www.facebook.com/gymsnv
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)