Prechod pohorím Borsony

Začiatok podujatia:
15. septembra, 2023
o 07:00 hod.
Koniec podujatia:
15. septembra, 2023
o 18:00 hod.
Adresa podujatia:
Intavilán Štúrovoa
Vác
9999999
Detaily:
Organizátor podujatia:
Zakladná škola Štúrovo
Prostredie:

Outdoorové prostredie