Priateľstvá pri športovom zápolení

Začiatok podujatia:
19. októbra, 2023
o 11:45 hod.
Koniec podujatia:
27. októbra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Vajanského 93
Modra
900 01
Detaily:

Zápolenie medzi triedami po ročníkoch a následne v rámci schémy na víťaza 1. a 2. stupňa.

Organizátor podujatia:
Základná škola. Vajanského 93, 900 01 Modra
Web: https://svajanskeho.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)