Pridaj sa k nám ocko, mamička

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Fojstvo 1253
Raková
02351
Detaily:

cieľ podujatia: zabaviť sa športom, spolupráca medzi deťmi, rodičmi, pedagógmi

Organizátor podujatia:
Materská škola Fojstvo 1253 Raková
Web: https://edupage.msrakova.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)