Príroda spája

Začiatok podujatia:
15. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
16. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Martinsk Hole
Martin
036 01
Detaily:

Stretnutie učiteliek materských škôl a rodinných príslušníkov s cieľom spoznať turistické trasy Malá Fatra – Martinské hole, urobiť niečo pre zdravie a duševnú pohodu. .

Organizátor podujatia:
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice ( Lukáčová
Prostredie:

Outdoorové prostredie