Radosť z cvičenia

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:45 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Materská škola, Turgenevova 7, 040 01 Košice
Košice
04001
Detaily:
Organizátor podujatia:
Materská škola, Turgenevova 7, Košice
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)