Rafťáci z OA

Začiatok podujatia:
7. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
7. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Radlinského 1725/55
Dolny Kubín
02601
Detaily:

Každoročná “tradícia” pre 3. Ročník

Organizátor podujatia:
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Web: https://www.oadk.edupage.org
Prostredie:

Outdoorové prostredie