Rázuska v pohybe

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Rázusova č. 2260
Čadca
02201
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ Rázusova Čadca
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)