Ročníkové turnaj vo futbale a vybíjanej, Moje telo – spoločná ranná rozcvička

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 490
Teplička nad Váhom
013 01
Detaily:

Ráno začneme spoločnou rannou rozcvičkou podľa pesničky Mira Jaroša Moje telo, starší žiaci pokračujú v turnajoch: chlapci odohrajú medzitriedne turnaje vo futbale, dievčatá vo vybíjanej

Organizátor podujatia:
ZSs MŠ Teplička nad Váhom
Web: https://zsteplicka.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)