Ročníkové turnaje v basketbale, v mix florbale a v mix volejbale

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 07:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:45 hod.
Adresa podujatia:
Komenského 4
Humenné
066 01
Detaily:

Ročníkový turnaj: v tomto turnaji súťažia ročníky medzi sebou. Hrá každý s každým. Po skončení turnaja získavajú žiaci sladké odmeny:-)

Organizátor podujatia:
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Web: https://gaglshe.edupage.org/?
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)