Ročníkový turnaj vo vybíjanej

Začiatok podujatia:
13. októbra, 2023
o 09:45 hod.
Koniec podujatia:
13. októbra, 2023
o 12:45 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ s MŠ Vančurova 38, 917 01 Trnava
Trnava
917 01
Detaily:

Ročníkový turnaj vo vybíjanej určený pre zmiešané družstvá chlapcov a dievčat 5. ročníkov

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ, Vančurova 38, 917 01 Trnava
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)