Rozhýbeme telíčko

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
SNP 27
Handlová
97251
Detaily:
Organizátor podujatia:
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová 97251
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)