S kamarátmi to zvládneš

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
6. októbra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Vyšná Rybnica 138
Vyšná Rybnica
072 41
Detaily:

akciu chceme zrealizovať so širokou verejnosťou ( za spolupráce s obecným úradom a rodičmi)

Organizátor podujatia:
Základná škola Vyšná Rybnica
Web: https://www.zsvrybnica.edupage.org
Prostredie:

Outdoorové prostredie