ŠKD v pohybe

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Pionierska 348/9
Sliač
962 31
Detaily:

Deti po skupinkách prekonávali pripravené prekážky, primerané veku s jasne určenými pravidlami. Obsahom bola chôdza, beh, poskoky, cvičenie so švihadlom, s loptou.

Organizátor podujatia:
ŠKD Pramienok Sliač
Facebook: https://zssliac@zssliac.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)