škola v pohybe

Začiatok podujatia:
9. októbra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
13. októbra, 2023
o 14:15 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Žilina
010 04
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky, 01004
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)