Škola v pohybe

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Ul. SNP 587/4
Kanianka
97217
Detaily:

Roztancuj si deň – tanečné aktivity 1. stupňa v spolupráci s dievčatami 7. a 9. ročníka.
Kolotoč športových hier organizovaných pre žiakov 5.-9. ročníka v areáli školy i mimo neho, s využitím prírodného prostredia okolia školy a obce.

Organizátor podujatia:
Základná škola Kanianka
Web: https://www.zskanianka.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)