Škola v pohybe

Začiatok podujatia:
12. októbra, 2023
o 08:45 hod.
Koniec podujatia:
12. októbra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
SNP 509/116
Turčianske Teplice
03901
Detaily:
Organizátor podujatia:
SOŠ pedagogická Turčianske Teplice
Web: https://www.sosptr.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)