„Škôlka v pohybe“

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 10:30 hod.
Adresa podujatia:
Majerská 575
Trnovec nad Váhom
92571
Detaily:

športové disciplíny a pohybové hry si triedy prispôsobili vekovej kategórii danej triedy

Organizátor podujatia:
Materská škola Trnovec nad Váhom
Web: https://zstrnovecnv.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)