Školské loptové hry

Začiatok podujatia:
6. októbra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
6. októbra, 2023
o 13:15 hod.
Adresa podujatia:
Školská 539
Skačany
95853
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Skačany
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)