Školský minimaratón

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 11:45 hod.
Koniec podujatia:
2. októbra, 2023
o 08:45 hod.
Adresa podujatia:
Komenského 44
Košice
04001
Detaily:

Pri príležitosti stého výročia MMM sme so žiakmi absolvovali minimaratónsky beh v dĺžke 4,2 km.Trať viedla po ulici Komenského, Watsonova a štadión TU Košice.

Organizátor podujatia:
SPŠ elektrotechnická, Komenského,44 Košice
Prostredie:

Outdoorové prostredie