So školou za prirodou

Začiatok podujatia:
11. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
11. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Radlinského 1725/55
Dolný Kubín
02601
Detaily:
Organizátor podujatia:
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Web: https://www.oadk.edupage.org
Prostredie:

Outdoorové prostredie