Špecka športuje

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 09:15 hod.
Koniec podujatia:
5. októbra, 2023
o 10:15 hod.
Adresa podujatia:
ŠZŠ Ádorská 35
Dunajská Streda
929 01
Detaily:

športové aktivity budú prispôsobené zdravotnému stavu detí

Organizátor podujatia:
ŠZŠ Ádorská 35, 929 01 Dunajská Streda
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076189027651
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)