Spoločná rozcvička

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 07:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419
Partizánska Ľupča
03215
Detaily:

Počas týždňa organizujeme spoločné rozcvičky pre celý 1./2. stupeň (prvých 15 minút z vyučovacej hodiny). Precvičuje vždy dvojica učiteľov školy.

Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča
Web: https://www.zspl.edupage.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/339071986280000
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)