Spoločne dokážeme viac – 5 km pre zdravie

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola Rohožník, 399,
Rohožník
906 38
Detaily:

Každá trieda/ žiak a pedagóg/ prejde 5 km od 24.9.-29.9.2023 okolo rybníkov v rámci hodín ( výber z hodín) TŠV, triednickej hodiny, prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchoy a i .

Organizátor podujatia:
Základná škola Rohožník
Web: https://www.zs.rohoznik.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)