Šport a zdravá výživa

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 07:30 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Kamienka 113
Kamienka
06532
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou, Kamienka
Web: https://www.zskamienka.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)