Šport pre všetkých

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 12:15 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:45 hod.
Adresa podujatia:
Komenského 3425/18
Trebišov
07501
Detaily:

Žiaci, rodičia alebo učitelia môžu prísť v čase obedňajšej prestávky (12:10 – 12:45) do priestorov telocvične.
V pondelok – stolný tenis a bedminton
V utorok basketbal
V stredu – volejbal
V štvrtok- futsal
V piatok- netradičné športy

Organizátor podujatia:
Obchodná akadémia Trebišov
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)