Šport spája

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Ľ.Štúra 155
Dudince
96271
Detaily:

8 netradičných aktivít pre 8 tímových súťažných družstiev zmiešaných z detí 1.-8.ročníka + rodičov

Organizátor podujatia:
Spojená škola Dudince
Web: https://www.skoladudince.edupagu.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)