Športom ku zdraviu

Začiatok podujatia:
22. septembra, 2023
o 09:45 hod.
Koniec podujatia:
22. septembra, 2023
o 10:30 hod.
Adresa podujatia:
Bacskádyho ulica 25
Malé Vozokany
951 82
Detaily:

Cvičenie na školskom dvore na stanovištiach, prekážková dráha, pohybové hry.

Organizátor podujatia:
Materská škola Malé Vozokany
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)