Športom proti drogám

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 66, 911 05 Trenčín
Trenčín
911 05
Detaily:

Organizovaním športových aktivít pre študentov našej školy chceme spojiť športovanie ku zdraviu a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Chceme získať a upútať čo najviac študentov pre rôzne športy. Chceme sa zamerať na loptové hry, ako sú futbal, volejbal či floorbal, taktiež na atletické disciplíny (behy, skoky, hody a vrhy).

Organizátor podujatia:
SOŠ Dopravná Trenčín
Web: https://dopravna.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/SOSdopravnaTrencin/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)