Športom za zdravím

Začiatok podujatia:
1. októbra, 2023
o 15:00 hod.
Koniec podujatia:
7. októbra, 2023
o 18:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 1007/16
Teplička nad Váhom (okres Žilina)
01301
Detaily:

Činnosť záujmových útvarov poskytne svoju aktivitu pre verejnosť

Organizátor podujatia:
CVČ Teplička nad Váhom
Web: https://cvcteplickanadvahom.eu
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)